Tilastollinen neuvonta

Yhteyshenkilö

Tilastotieteen lehtori Jouko Katajisto toimii tilastollisen neuvonnan yhteyshenkilönä, joka dokumentoi yhteydenotot ja niiden aiheet.  Näin saadaan alusta asti kattavaa tietoa eri tiedekuntien neuvonnan tarpeesta ja sisällöstä. Tarvittaessa yhteyshenkilö ohjaa eteenpäin alan asiantuntijalle.

Neuvonta on tarkoitettu ensisijaisesti yliopistossa jatko-opiskelijoiden ja muiden tutkijoiden neuvontaan. Maisterivaiheen opiskelijoiden neuvonta tapahtuu pääsääntöisesti tilastotieteen opetuksen yhteydessä.

Mikäli sinulla on tarvetta tilastolliselle neuvonnalle, ole yhteydessä Joukoon.

Neuvontaan valmistautuminen

Laadi ja toimita etukäteen noin yhden sivun mittainen kuvaus ongelmastasi, mahdollisesta aineistostasi ja kysymyksistä, joihin haetaan vastausta. Suosittelemme aina, että väitöskirjan ohjaaja olisi mukana tapaamisessa. Näin pystytään löytämään oikeat henkilöt keskustelemaan ongelmastasi, varmistamaan tehokas ajankäyttö sekä takaamaan riittävä tiedonkulku eri osapuolten välillä.

Neuvontaa tarjoavat myös keskuksen etäpisteet