Opetushistoria

Tilastotieteen yksikön järjestämää opetusta vuosien varrelta.

Kurssikoodi Kurssin nimi Op   Taso Vuosi Omatoimi UTUGS Soveltajat Yhteistyö
TILM3701 Tilastotiede ja data 6 perusopinnot 2022        
TILM3553 Todennäköisyyslaskennan peruskurssi 4 perusopinnot 2022        
TILM3555 Tilastollisen päättelyn peruskurssi 5 perusopinnot 2022        
TILM3557 Tilastollisten mallien peruskurssi 6 perusopinnot 2022        
TILM3558 Harjoitustyö 3 perusopinnot 2022        
TILM3517 R-kielen alkeet 2 perusopinnot 2022 auto      
TILM3559 LuK-tutkielma 8 aineopinnot 2022        
TILM3561 Tilastollinen päättely I 5 aineopinnot 2022        
TILM3562 Tilastollinen päättely II 4 aineopinnot 2022        
TILM3580 Tilastollinen ohjelmointi 4 aineopinnot 2022        
TILM3574 Matriisilaskenta tilastotieteessä 2 aineopinnot 2022        
TILM3588 Lineaariset ja yleistetyt lineaariset mallit 8 aineopinnot 2022        
TILM3577 Bayes-päättely 6 aineopinnot 2022        
TILM3587 Regressioanalyysi ja tilastollinen oppiminen 6 aineopinnot/
syventävät
2022 auto UTUGS    
TILM3524 SAS-kurssi 2 aineopinnot 2022 auto      
TILM3541 Aikasarja-analyysi 6 aineopinnot 2022        
TILM3522 Graduseminaari 4 syventävät 2022        
TILM3705 Johdatus laskennalliseen tilastotieteeseen 2 syventävät 2022        
TILM3601 Bayes-laskenta 6 syventävät 2022        
TILM3546 Pitkittäisaineistojen analyysi 6 syventävät 2022        
TILM3610 Sekamallit 6 syventävät 2022        
TILM3579 Kokeiden suunnittelu ja analyysi 6 syventävät/
aineopinnot
2022        
TILM3592 Tilastollisen oppimisen jatkokurssi 6 syventävät 2022 auto      
TILM3602 Tilastollinen informaatioteoria 6 syventävät 2022        
TILM3589 Epälineaarinen aikasarja-analyysi 6 syventävät 2022        
TILM3586 Moniulotteinen aikasarja-analyysi 6 syventävät 2022 auto      
TILM3609 Makroekonometria 5-6 syventävät 2022       HY
SMAT5220 Soveltavan matematiikan ja tilastotieteen seminaari 2 syventävät 2022        
TILM3525 Tilastotieteen peruskurssin soveltajille 2-8 perusopinnot 2022        
TILM3597 Statistical learning: Boot Camp 1 jatko-opinnot 2022 auto UTUGS    
TILM3582 Basics of Statistics 5 jatko-opinnot 2022   UTUGS    
TILM3583 Basics of Statistical Modelling 3 jatko-opinnot 2022   UTUGS    
TILM3568 Todennäköisyyslaskenta sivuaineopiskelijoille 4 sivuaine 2022        
TILM3556 Aineiston hankinta ja tutkimusasetelmat 5 perusopinnot 2021        
TILM3553 Todennäköisyyslaskennan peruskurssi 4 perusopinnot 2021        
TILM3555 Tilastollisen päättelyn peruskurssi 5 perusopinnot 2021        
TILM3557 Tilastollisten mallien peruskurssi 6 perusopinnot 2021        
TILM3558 Harjoitustyö 3 perusopinnot 2021        
TILM3517 R-kielen alkeet 2 perusopinnot 2021 auto      
TILM3559 LuK-tutkielma 8 aineopinnot 2021        
TILM3561 Tilastollinen päättely I 5 aineopinnot 2021        
TILM3562 Tilastollinen päättely II 4 aineopinnot 2021        
TILM3580 Tilastollinen ohjelmointi 4 aineopinnot 2021        
TILM3574 Matriisilaskenta tilastotieteessä 2 aineopinnot 2021        
TILM3588 Lineaariset ja yleistetyt lineaariset mallit 8 aineopinnot 2021        
TILM3577 Bayes-päättely 6 aineopinnot 2021        
TILM3587 Regressioanalyysi ja tilastollinen oppiminen 6 aineopinnot/
syventävät
2021   UTUGS    
TILM3524 SAS-kurssi 2 aineopinnot 2021 auto      
TILM3542 Tilastollinen konsultaatio 6 aineopinnot 2021        
TILM3543 Elinaika-analyysi 6 aineopinnot/
syventävät
2021        
TILM3522 Graduseminaari 4 syventävät 2021        
TILM3519 Tilastollisen päättelyn teoria 6 syventävät 2021        
TILM3521 Laskennallinen tilastotiede 8 syventävät 2021        
TILM3545 Monimuuttujamenetelmien teoria 6 aineopinnot/
syventävät
2021        
SMAT5216 Mallinnusprojekti 8-12 syventävät 2021        
TILM3586 Moniulotteinen aikasarja-analyysi 6 syventävät 2021        
TILM3578/
TILM3703
Epidemiologian tilastolliset menetelmät 6 syventävät/
aineopinnot/
jatko-opinnot
2021   UTUGS    
TILM3525 Tilastotieteen peruskurssin soveltajille 2-8 perusopinnot 2021        
TILM3597 Statistical learning: Boot Camp 1 jatko-opinnot 2021 auto UTUGS    
TILM3582 Basics of Statistics 5 jatko-opinnot 2021   UTUGS    
TILM3583 Basics of Statistical Modelling 3 jatko-opinnot 2021   UTUGS    
TILM3568 Todennäköisyyslaskenta sivuaineopiskelijoille 4 sivuaine 2021        
TILM3556 Aineiston hankinta ja tutkimusasetelmat 5 perusopinnot 2020        
TILM3553 Todennäköisyyslaskennan peruskurssi 4 perusopinnot 2020        
TILM3555 Tilastollisen päättelyn peruskurssi 5 perusopinnot 2020        
TILM3557 Tilastollisten mallien peruskurssi 6 perusopinnot 2020        
TILM3558 Harjoitustyö 3 perusopinnot 2020        
TILM3517 R-kielen alkeet 2 perusopinnot 2020 auto      
TILM3559 LuK-tutkielma 8 aineopinnot 2020        
TILM3561 Tilastollinen päättely I 5 aineopinnot 2020        
TILM3562 Tilastollinen päättely II 4 aineopinnot 2020        
TILM3580 Tilastollinen ohjelmointi 4 aineopinnot 2020        
TILM3574 Matriisilaskenta tilastotieteessä 2 aineopinnot 2020        
TILM3588 Lineaariset ja yleistetyt lineaariset mallit 8 aineopinnot 2020        
TILM3524 SAS-kurssi 2 aineopinnot 2020 auto      
TILM3522 Graduseminaari 4 syventävät 2020        
TILM3546 Pitkittäisaineistojen analyysi 6 syventävät 2020        
TILM3579 Kokeiden suunnittelu ja analyysi 6 syventävät/
aineopinnot
2020        
TILM3592 Tilastollisen oppimisen jatkokurssi 6 syventävät 2020 auto      
TILM3529 Kausaalipäättely havainnoivissa tutkimuksissa 6 syventävät 2020        
TILM3541 Aikasarja-analyysi 6 aineopinnot/
syventävät 
2020        
TILM3589 Epälineaarinen aikasarja-analyysi 6 syventävät 2020        
TILM3543  Elinaika-analyysi 6 syventävät/
aineopinnot
2020        
TILM3525 Tilastotieteen peruskurssin soveltajille 2-8 perusopinnot 2020        
TILM3582 Basics of Statistics 5 jatko-opinnot 2020   UTUGS    
TILM3583 Basics of Statistical Modelling 3 jatko-opinnot 2020   UTUGS    
TILM3568 Todennäköisyyslaskenta sivuaineopiskelijoille 4 sivuaine 2020        
TILM3604 Regression and regularisation 6 syventävät/
jatko-opinnot
2020   UTUGS   HY
TILM3545 Monimuuttujamenetelmien teoria 6 aineopinnot/
syventävät
2020        
TILM3596 Bayes-laskennan erikoiskurssi 6 syventävät opinnot 2020        
TILM3556 Aineiston hankinta ja tutkimusasetelmat 5 perusopinnot 2019        
TILM3553 Todennäköisyyslaskennan peruskurssi 4 perusopinnot 2019        
TILM3555 Tilastollisen päättelyn peruskurssi 5 perusopinnot 2019        
TILM3557 Tilastollisten mallien peruskurssi 6 perusopinnot 2019        
TILM3558 Harjoitustyö 3 perusopinnot 2019        
TILM3517 R-kielen alkeet 2 perusopinnot 2019 auto      
TILM3559 LuK-tutkielma 8 aineopinnot 2019        
TILM3561 Tilastollinen päättely I 5 aineopinnot 2019        
TILM3562 Tilastollinen päättely II 4 aineopinnot 2019        
TILM3580 Tilastollinen ohjelmointi 4 aineopinnot 2019        
TILM3574 Matriisilaskenta tilastotieteessä 2 aineopinnot 2019        
TILM3588 Lineaariset ja yleistetyt lineaariset mallit 8 aineopinnot 2019        
TILM3587 Regressioanalyysi ja tilastollinen oppiminen 6 aineopinnot/
syventävät
2019        
TILM3524 SAS-kurssi 2 aineopinnot 2019        
TILM3542 Tilastollinen konsultaatio 6 aineopinnot 2019        
TILM3595 Diskreetin aineiston analyysi 6 aineopinnot/
syventävät
2019        
TILM3577 Bayes-päättely 6 aineopinnot/
syventävät
2019        
TILM3522 Graduseminaari 4 syventävät 2019        
TILM3519 Tilastollisen päättelyn teoria 6 syventävät 2019        
TILM3521 Laskennallinen tilastotiede 8 syventävät 2019        
TILM3527 Hierarkkinen mallintaminen 6 syventävät 2019        
SMAT5216 Mallinnusprojekti 8-12 syventävät 2019        
TILM3586 Moniulotteinen aikasarja-analyysi 6 syventävät 2019        
TILM3589 Epälineaarinen aikasarja-analyysi 6 syventävät 2019        
TILM3578/
TILM3703
Epidemiologian tilastolliset menetelmät 6 syventävät/
aineopinnot
2019   UTUGS    
TILM3525 Tilastotieteen peruskurssin soveltajille 2-8 perusopinnot 2019        
TILM3582 Basics of Statistics 5 jatko-opinnot 2019   UTUGS    
TILM3583 Basics of Statistical Modelling 3 jatko-opinnot 2019   UTUGS    
TILM3568 Todennäköisyyslaskenta sivuaineopiskelijoille 4 sivuaine 2019        
TILM3556 Aineiston hankinta ja tutkimusasetelmat 5 perusopinnot 2018        
TILM3553 Todennäköisyyslaskennan peruskurssi 4 perusopinnot 2018        
TILM3555 Tilastollisen päättelyn peruskurssi 5 perusopinnot 2018        
TILM3557 Tilastollisten mallien peruskurssi 6 perusopinnot 2018        
TILM3558 Harjoitustyö 3 perusopinnot 2018        
TILM3517 R-kielen alkeet 2 perusopinnot 2018 auto      
TILM3559 LuK-tutkielma 8 aineopinnot 2018        
TILM3561 Tilastollinen päättely I 5 aineopinnot 2018        
TILM3562 Tilastollinen päättely II 4 aineopinnot 2018        
TILM3512 Lineaariset mallit 8 aineopinnot 2018        
TILM3520 Yleistetyt lineaariset mallit 6 aineopinnot 2018        
TILM3524 SAS-kurssi  2 aineopinnot 2018        
TILM3541 Aikasarja-analyysi 6 aineopinnot/
syventävät
2018   UTUGS    
TILM3543  Elinaika-analyysi 6 aineopinnot/
syventävät
2018        
TILM3522 Graduseminaari  4 syventävät 2018        
TILM3579 Kokeiden suunnittelu ja analyysi  6 syventävät/
aineopinnot
2018        
TILM3529 Kausaalipäättely havainnoivissa tutkimuksissa 6 syventävät 2018        
TILM3545 Monimuuttujamenetelmien teoria 6 syventävät/
aineopinnot
2018        
TILM3592 Tilastollisen oppimisen jatkokurssi 6 syventävät 2018        
  R-course for Researchers   jatko-opinnot 2018   UTUGS    
TILM3568 Todennäköisyyslaskenta sivuaineopiskelijoille 4 sivuaine 2018        
TILM3582 Basics of Statistics I 5 jatko-opinnot 2018   UTUGS    
  Basics of Statistics II   jatko-opinnot 2018   UTUGS    
TILM3525 Tilastotieteen peruskurssin soveltajille 2-8 perusopinnot 2018        
TILM3556 Aineiston hankinta ja tutkimusasetelmat 5 perusopinnot 2017        
TILM3517 R-kielen alkeet (Introduction to R) 2 perusopinnot 2017 auto      
TILM3555 Tilastollisen päättelyn peruskurssi 5 perusopinnot 2017        
TILM3557 Tilastollisten mallien peruskurssi 6 perusopinnot 2017        
TILM3558 Harjoitustyö 3 perusopinnot 2017 auto      
TILM3561 Tilastollinen päättely I 5 aineopinnot 2017        
TILM3562 Tilastollinen päättely II 4 aineopinnot 2017        
TILM3512 Lineaariset mallit 8 aineopinnot 2017        
TILM3520 Yleistetyt lineaariset mallit 6 aineopinnot 2017        
TILM3524 SAS-kurssi 2 aineopinnot 2017        
TILM3541 Aikasarja-analyysi 6 aineopinnot/
syventävät
2017        
MATE5355 Tieteellinen laskenta 4 aineopinnot 2017        
TILM3580  Tilastollinen ohjelmointi 4 aineopinnot 2017        
TILM3587 Regressioanalyysi ja tilastollinen oppiminen 6 aineopinnot/
syventävät
2017        
  SAS:n jatkokurssi     2017        
TILM3522 Graduseminaari 4 syventävät 2017        
TILM3519 Tilastollisen päättelyn teoria 8 syventävät 2017        
TILM3521 Laskennallinen tilastotiede 8 syventävät 2017        
TILM3577 Bayes-päättely 6 syventävät 2017        
TILM3546 Pitkittäisaineistojen analyysi 6 syventävät 2017        
  Longitudinal Data Analysis    jatko-opinnot 2017   UTUGS    
TILM3586 Moniulotteinen aikasarja-analyysi   syventävät/
jatko-opinnot
2017   UTUGS    
SMAT5216 Mallinnusprojekti 8-12 syventävät 2017        
  Basic Statistics II   jatko-opinnot 2017   UTUGS    
TILM3582 Basic Statistics I 5 jatko-opinnot 2017   UTUGS    
  Elinaika-analyysin tiiviskurssi (lääk.tieteellinen)   jatko-opinnot 2017        
TILM3525 Tilastotieteen peruskurssin soveltajille 2-8 perusopinnot 2017        
TILM3562 Tilastollinen päättely II 4 aineopinnot 2016        
TILM3553 Todennäköisyyslaskennan peruskurssi 4 perusopinnot 2016        
TILM3568 Todennäköisyyslaskenta sivuaineopiskelijoille 4 muut 2016        
TILM3527 Hierarkkinen mallintaminen 6 syventävät 2016        
TILM3581 Financial and Time Series Econometrics 6 syventävät 2016   UTUGS   TuKKK
TILM3561 Tilastollinen päättely I 5 aineopinnot 2016        
TILM3524 SAS-kurssi 2 aineopinnot 2016        
TILM3580 Tilastollinen ohjelmointi (Statistical Programming) 4 aineopinnot 2016        
TILM3579 Kokeiden suunnittelu ja analyysi 6 aineopinnot/
syventävät
2016        
TILM3556 Aineiston hankinta ja tutkimusasetelmat 5 perusopinnot/
aineopinnot
2016        
TILM3525 Tilastotieteen peruskurssi soveltajille 2-8 perusopinnot 2016     soveltavat  
TILM3556 Aineiston hankinta ja tutkimusasetelmat 5 perusopinnot/
aineopinnot
2016        
TILM3558 Harjoitustyö 2 perusopinnot 2016        
TILM3517 R-kielen alkeet (Introduction to R) 2 aineopinnot 2016        
TILM3557 Tilastollisten mallien peruskurssi 6 perusopinnot 2016        
TILM3541 Aikasarja-analyysi 6 aineopinnot 2016        
TILM3575 Johdatus bayes-päättelyyn 6 aineopinnot/
syventävät
2016        
TILM3540 Introduction to multivariate methods 5 aineopinnot/
soveltavat
2016   UTUGS    
TILM3545 Monimuuttujamenetelmien teoria 6 aineopinnot/
syventävät
2016        
TILM3512 Lineaariset mallit 8 aineopinnot 2016        
MATE6010 Matemaattinen kirjoittaminen 1 aineopinnot 2016        
TILM3574 Matriisilaskenta tilastotieteessä 2 aineopinnot 2016        
TILM3524 SAS-kurssi 2 aineopinnot 2016        
TILM3520 Yleistetyt lineaariset mallit 8 aineopinnot/
syventävät
2016        
TILM3522 Graduseminaari 4 syventävät 2016        
TILM3521 Laskennallinen tilastotiede 8 syventävät 2016        
  Elinaika-analyysin tiiviskurssi (lääk.tieteellinen)   jatko-opinnot 2016   UTUGS    
TILM3582 Basic Statistics I 5 jatko-opinnot 2016   UTUGS    
TILM3525 Tilastotieteen peruskurssi soveltajille 2-8 perusopinnot 2015     soveltavat  
  Basic course in regression modelling  5 jatko-opinnot 2015   UTUGS soveltavat  
  Meta-analysis   jatko-opinnot 2015   UTUGS    
  Biostatistiikan seminaarisarja tutkijoille 1   2015     soveltavat  
TILM3553 Todennäköisyyslaskennan peruskurssi 4 perusopinnot 2015        
TILM3555 Tilastollisen päättelyn peruskurssi 6 perusopinnot 2015        
TILM3517 R-kielen alkeet (Introduction to R) 2 aineopinnot 2015        
TILM3524 SAS-kurssi 2 aineopinnot 2015        
TILM3542 Tilastollinen konsultaatio 6 aineopinnot/
muut
2015        
TILM3561 Tilastollinen päättely I 5 aineopinnot/
muut
2015        
TILM3562 Tilastollinen päättely II 4 aineopinnot 2015        
TILM3543 Elinaika-analyysi 6 aineopinnot/
syventävät
2015        
TILM3524 Introduction to robust methods 4 aineopinnot/
syventävät
2015        
TILM3546 Pitkittäisaineistojen analyysi 6 syventävät 2015        
TILM3556 Aineiston hankinta ja tutkimusasetelmat 5 perusopinnot/
aineopinnot
2015        
TILM3558 Harjoitustyö 2 perusopinnot 2015        
TILM3557 Tilastollisten mallien peruskurssi 6 perusopinnot 2015        
TILM3512 Lineaariset mallit 8 aineopinnot 2015        
MATE6010 Matemaattinen kirjoittaminen 1 aineopinnot 2015        
TILM3524 SAS-kurssi 2 aineopinnot 2015        
TILM3568 Spatiaalinen otanta 3 aineopinnot 2015        
TILM3567 Statistical methods in epidemiology 7 aineopinnot/
syventävät
2015   UTUGS soveltavat  
TILM3520 Yleistetyt lineaariset mallit 8 aineopinnot/
syventävät
2015        
TILM3522 Graduseminaari 4 syventävät 2015        
TILM3521 Laskennallinen tilastotiede 8 syventävät 2015        
  Basic statistical analysis in theory and in SPSS    jatko-opinnot 2014   UTUGS    
TILM3552 Basic statistical analyses 2   2014     soveltavat  
TILM3525 Tilastotieteen peruskurssi soveltajille 2-8 perusopinnot 2014     soveltavat  
TILM3553 Todennäköisyyslaskennan peruskurssi 4 perusopinnot 2014        
TILM3555 Tilastollisen päättelyn peruskurssi 6 perusopinnot 2014        
TILM3529 Kausaalipäättely havainnoivissa tutkimuksissa 6 aineopinnot/
syventävät
2014   UTUGS soveltavat  
TILM3563 Kokeiden suunnittelu ja analysointi 6 aineopinnot 2014        
MATE6010 Matemaattinen kirjoittaminen 1 aineopinnot 2014        
TILM3517 R-kielen alkeet (Introduction to R) 2 aineopinnot 2014        
TILM3524 SAS-kurssi 2 aineopinnot 2014        
TILM3542 Tilastollinen konsultaatio 6 aineopinnot/
muut
2014        
TILM3522 Graduseminaari 4 syventävät 2014        
TILM3519 Tilastollisen päättelyn teoria 10 syventävät 2014        
TILM3560 Tilastotieteen historia 2 syventävät 2014        
TILM3511 Tilastotieteen peruskurssi C tilastollisia malleja 5 perusopinnot 2014        
TILM3508 Aikasarjat ja indeksit 6 perusopinnot 2014        
TILM3518 Tilastollinen päättely 9 aineopinnot 2014        
TILM3546 Pitkittäisaineistojen analyysi 6 syventävät 2014        
TILM3507 Varianssi- ja regressioanalyysi 5 perusopinnot 2014        
TILM3512 Lineaariset mallit 8 aineopinnot 2014        
TILM3524 SAS-kurssi 2 aineopinnot 2014        
TILM3543 Elinaikamallit 6 aineopinnot/
syventävät
2014        
TILM3513 Luk-tutkielma ja seminaari 10 aineopinnot 2014        
TILM3509 Tilastotieteen peruskurssi A todennäköisyyslaskenta 4 perusopinnot 2013        
TILM3510 Tilastotieteen peruskurssi B päättelyn perusmenetelmät 5 perusopinnot 2013        
TILM3513 Luk-tutkielma ja seminaari 10 aineopinnot 2013        
TILM3514 Matematiikkaa tilastotieteilijöille 6 aineopinnot 2013        
TILM3524 SAS-kurssi 2 aineopinnot 2013        
TILM3540 Introduction to multivariate methods 5 aineopinnot 2013   UTUGS soveltavat  
TILM3547 Rakenneyhtälömallit 6 aineopinnot/
syventävät
2013   UTUGS    
TILM3545 Monimuuttujamenetelmien teoria 8 aineopinnot/
syventävät
2013        
TILM3541 Aikasarja-analyysi 6 aineopinnot/
syventävät
2013        
TILM3520 Yleistetyt lineaariset mallit 8 syventävät 2013        
TILM3542 Tilastollinen konsultaatio 6 aineopinnot 2013        
TILM3548 Research seminar 2 syventävät 2013   UTUGS soveltavat  
TILM3511 Tilastotieteen peruskurssi C tilastollisia malleja 5 perusopinnot 2013        
TILM3507 Varianssi- ja regressioanalyysi 5 perusopinnot 2013        
TILM3508 Aikasarjat ja indeksit 6 perusopinnot 2013        
TILM3512 Lineaariset mallit 8 aineopinnot 2013        
TILM3517 R-kielen alkeet (Introduction to R) 2 aineopinnot 2013        
TILM3524 SAS-kurssi 2 aineopinnot 2013        
TILM3519 Tilastollinen päättely 9 aineopinnot 2013        
TILM3522 Graduseminaari 6 syventävät 2013        
TILM3527 Hierarkkinen mallintaminen 6 syventävät 2013        
TILM3530 Kliiniset kokeet 5 syventävät 2013        
TILM3532 Kliinisten kokeiden raportointi 4 syventävät 2013        
TILM3519 Tilastollisen päättelyn teoria 8 syventävät 2013        
TILM3525 Tilastotieteen peruskurssi soveltajille 2-8 perusopinnot 2013     soveltavat  
TILM3533 Introduction to statistics in experimental research 2 jatko-opinnot 2013     soveltavat  
TILM3509 Tilastotieteen peruskurssi A todennäköisyyslaskenta 4 perusopinnot 2012        
TILM3510 Tilastotieteen peruskurssi B päättelyn perusmenetelmät 5 perusopinnot 2012        
TILM3515 Monimuuttujamenetelmät 5 aineopinnot 2012        
TILM3516 Otanta 5 aineopinnot 2012        
TILM3513 Luk-tutkielma ja seminaari 10 aineopinnot 2012        
TILA3465 Kandidaatin seminaari ja tutkielma 10 aineopinnot 2012        
TILM3514 Matematiikkaa tilastotieteilijöille 6 aineopinnot 2012        
SMAT5214 Todennäköisyyslaskenta I tilastotieteilijöille 4 aineopinnot 2012        
SMAT5072 Todennäköisyyslaskenta II tilastotieteilijöille 4 aineopinnot 2012        
TILM3521 Laskennallinen tilastotiede 8 syventävät 2012        
TILM3532 Kokeellisten tutkimusten analysointi 5 syventävät 2012        
TILM3522 Graduseminaari 6 syventävät 2012        
TILM3528 Kategorisen aineiston analyysi 5 syventävät 2012        
TILM3008 Teoreettisen tilastotieteen matematiikka 5 syventävät 2012        
TILM3529 Kausaalipäättely havainnoivissa tutkimuksissa 3 syventävät 2012   UTUGS soveltavat