Opetus

Turun yliopistossa tilastotiedettä opetetaan Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan alla toimivalla matematiikan ja tilastotieteen laitoksella sekä tilastotiedettä soveltavissa yksiköissä näiden alojen omille opiskelijoille.

Alemman korkeakoulututkinon opinnot koostuvat matematiikan ja tilastotieteen yhteisestä LuK-tutkintolinjasta, jonka toisen vuoden aikana opiskelija valitsee pääaineekseen tilastotieteen. Ylemmän korkeakoulututkinnon osalta opiskelijalla on mahdollisuus valita joko tilastotieteen linjan(FM) tai tilastollisen data-analytiikan linjan (FM) väliltä. Maisterivaiheessa opintoja voi suunnata mm. talouden tutkimuksen menetelmiä käsittelevään ekonometriaan, lääketieteen menetelmiä tarkastelevaan biometriaan, tilastotieteen yleiseen teoriaan tai moderniin tilastolliseen data-analytiikkaan.

Tilastotiede on suosittu sivuaine. Tarjolla on myös soveltajille tarkoitettuja kursseja, kuten Tilastotieteen peruskurssi soveltajille. Lisäksi useita tilastotieteen opintoja tarjotaan väitöskirjaa tekeville (UTUGS-tutkijakoulun kautta) ja muille tutkijoille.