Tilastopäivät 2017

MISSING DATA – Tilastopäivät Turussa 18.-19.5.2017!

Onko tietojesi puuttuminen tahallista, satunnaista vai silkkaa vahinkoa? Ja kenen ansiota tai syytä? Onko sillä väliä? Miten eri tutkimusasetelmat, kysymykset ja tilastolliset menetelmät sietävät tai käsittelevät havaintojen katoa? Mitä kollegasi asiasta ajattelevat?

Muun muassa näitä kysymyksiä pohditaan toukokuussa Tilastopäivillä, tällä kertaa Turussa. Tarkoituksena on lähestyä puuttuvan tiedon ongelmaa mahdollisimman monelta suunnalta unohtamatta käytännön tarpeita. Ohjelma koostuu taustaluennoista, eri sovellusalojen tapausesimerkeistä ja keskustelusta. Pääpuhujaksi on kutsuttu professori (emeritus) Niels Keiding Kööpenhaminan yliopistosta.

Tule tapaamaan vanhoja kollegoita ja tutustumaan uusiin!  Tervetuloa Turkuun!

Lue lisää: Tilastopäivät 2017