Seminaari 10.5: Kvasikokeellisten menetelmien seminaari 10.5.2021 klo 14-16

Tilastotieteen keskus järjestää maanantaina toukokuun 10. päivänä yhdessä Turun yliopiston kauppakorkeakoulun ja lääketieteellisen tiedekunnan kansanterveystieteen oppiaineen kanssa seminaarin kvasikokeellisista menetelmistä. Tilaisuudessa puhuvat prof. Janne Tukiainen, prof. Mika Kortelainen ja prof. Sari Stenholm. Tilaisuus alkaa klo 14:15, ja sen kesto on noin kaksi tuntia.

Tilaisuus järjestetään zoomissa etäyhteydellä: https://utu.zoom.us/j/62584965834 .

Kvasikokeet (quasi-experiments, pseudo-trials) ovat satunnaistettua koetta jäljitteleviä tutkimusasetelmia tilanteissa, joissa altistetta ei voida satunnaistaa eettisistä tai käytännöllisistä syistä. Seminaarissa esitellään erilaisia vaihtoehtoisia tapoja suunnitella ja analysoida pseudokokeita sekä kuullaan käytännön esimerkkejä taloustieteen ja epidemiologian aloilta.

Ohjelma:

Janne Tukiainen: Johdatus kvasikokeellisiin menetelmiin: Poliittisen edustuksen vaikutusten arviointi kvasikokeellisilla menetelmillä. Kalvot

Mika Kortelainen: Kvasikokeelliset menetelmät koronaepidemian rajaamistoimien arvioinnissa. Kalvot

Sari Stenholm: Kvasikokeelliset menetelmät epidemiologisessa tutkimuksessa − työhön liittyvien kuormitustekijöiden ja terveysindikaattoreiden väliset kausaaliyhteydet. Kalvot

Lisätiedot: Professori Kari Auranen ja apulaisprofessori Henri Nyberg (etunimi.sukunimi@utu.fi)