UTUGS-kurssi: TILM3529 Kausaalipäättely havainnoivissa tutkimuksissa

Kurssilla käsitellään kausaalisen ja tilastollisen päättelyn eroja ja tutkimusasetelmien  merkitystä kausaalisen päättelyn kannalta. Havainnoivia eli epäkokeellisia tutkimusasetelmia käytetään yleisesti vaikutussuhteiden tutkimuksessa vaikka niihin tunnetusti liittyy valikoitumisesta aiheutuvan harhan vaaroja. Kokeellinen tutkimusasetelma on vaikutussuhteiden tutkimuksen kannalta ns. gold standard, mutta on monia tutkimustilanteita, joissa tutkijalla ei edes periaatteessa ole mahdollista vaikuttaa vertailuryhmien syntymiseen eikä kokeellista tutkimusmenetelmää voida käyttää. Kurssilla tarkastellaan tilastotieteen alalla viime vuosina kehitettyjä menetelmiä, joiden avulla pyritään palauttamaan havainnoivan tutkimuksen asetelma mahdollisimman paljon kokeellista tutkimusasetelmaa vastaavaksi. Näin pyritään minimoimaan valikoitumisen aiheuttaman harhan vaikutus.

Kenelle kurssi on tarkoitettu?

Tiiviskurssi on tarkoitettu Turun yliopiston eri tieteenalojen jatko-opiskelijoille, henkilökunnalle ja tilastotieteen opiskelijoille. Mikäli kurssilla on tilaa, voidaan muitakin osallistujia hyväksyä.

Kurssin suorittaminen

Tiiviskurssi: Ennakkotehtävä ja siihen liittyvä esitys (jatko-opiskelijat), luennot, ryhmätyöt, mikroluokkaharjoitukset (3 op)

Kurssille ilmoittautuneille lähetetään ennen kurssia tarkempi aikataulu ja ohjeet ennakkotehtävästä. Ennakkotehtävä toimitetaan kurssille luodulle Moodle-sivustolle kansioon Ennakkotehtävän palautus 13.10 mennessä. Kurssin aikana varataan aikaa työpajatyyppiseen työskentelyyn, jossa osallistujilla on mahdollisuus tuoda oma kurssin teemaan liittyvä  tutkimusongelmansa keskusteltavaksi ja esitellä siihen liittyviä ongelmia.

Kurssin Moodle2-sivu

Oppimistavoitteet

Kurssilla opiskelija

  • oppii tunnistamaan havainnoivan tutkimuksen harhan lähteitä
  • oppii tutkimusasetelmaa tasapainottavien tilastollisten menetelmien periaatteet
  • tutustuu eri ohjelmapakettien tarjoamiin välineisiin harhaisen asetelman korjaamiseksi
  • oppii arvioimaan tutkimustulosten sensitiivisyyttä piileville harhan lähteille

 

Luennoija professori Mervi Eerola, Turun yliopiston tilastotieteen keskus

Harjoitukset FM Maiju Pesonen, Turun yliopiston tilastotieteen keskus

Aika ja paikka

  • ti 14.10.2014 klo 10-14 CAL3, Calonia
  • ke 15.10.2014 klo 10-14 CAL3, Calonia
  • ti 21.10.2014 klo 10-14 ARC3, Arcanum
  • Mikroluokkaharjoitukset klo 14.30-16.00 jokaisena kurssipäivänä, PUB409, Publicum

 

Muut UTUGS-kurssit löydät tutkijakoulun sivuilta.