Tilastotieteen keskuksen tutkimusseminaari

Tilastotieteen keskuksen seuraava tutkimusseminaari pidetään ma 26.11.2012 Publicumin seminaarihuoneessa 469, 4.krs, klo 15.15 alkaen.

Henri Pesonen kertoo dynaamisesta kausaalisesta mallintamisesta, joka on menetelmä epälineaaristen kausaalisten systeemien identifioimiseksi syöttämällä systeemiin osiin signaaleja ja mittaamalla systeemien osien muutoksia. Esimerkkinä voidaan mainita aivojen eri alueiden yhteisvaikutusten estimoiminen käyttämällä hyväksi visuaalisia ärsykkeitä ja fMRI-mittauksia aivojen eri osa-alueista.

Tämä tilaisuus on osa noin kerran kuussa pidettävää tutkimusseminaaria, jossa tilastotieteen oma henkilökunta ja keskuksen toimintaan tavalla tai toisella liittyvät tutkijat ja opettajat sekä vierailijat esittävät tutkimustaan tai ajankohtaisia tilastotieteeseen liittyviä aiheita.