Seminaari 13.2: Tilastotieteen ja tekoälyn tarjoamat mahdollisuudet vedonlyöntisijoittamisessa ja urheilun mallintamisessa

Päivitys 14.2.: Seuraavassa vielä seminaarissa 13.2. mainittu kirjallisuusluettelo. Kiitokset kaikille seminaarin kuulijoille. Käsittelemättä jääneet kysymykset ja jatkoideat voi esittää Henri Nybergille (etunimi.sukunimi@utu.fi) tai suoraan seminaarin puhujalle Jorma Vuoksenmaalle (etunimi.sukunimi@esbc.fi tai Twitterissä @ESBC_Vuoksenmaa). Tarkemmin jäi käsittelemättä mm. (jalkapallo-)otteluiden lopputulosten mallintaminen esim. Poisson-jakaumaan pohjautuvilla ja/tai diskreettien vastemuuttujien yleistetyillä lineaarisilla malleilla sekä ylipäätään Markovin ketjujen käyttäminen urheilun tilastollisessa analysoinnissa.

Tilastotieteen keskus järjestää torstaina 13.2. klo. 14.15 – n. 16.00 Quantumin Auditoriossa (Quantum, pohjakerros) erikoisluennon ja keskustelutilaisuuden otsikolla ”Tilastotieteen ja tekoälyn tarjoamat mahdollisuudet vedonlyöntisijoittamisessa ja urheilun mallintamisessa”.

Kutsuttuna luennoitsijana ja asiantuntijana toimii suomalaisen analyyttisen urheiluvedonlyönnin uranuurtaja, sijoittaja ja analyytikko Jorma Vuoksenmaa (ks. tarkemmin CV).

Alustava ohjelma: Jorma Vuoksenmaan luennon ja alustuksen jälkeen vapaamuotoista keskustelua ja ajatustenvaihtoa eri näkökulmista.

Tilaisuuden aihepiirit liittyvät urheilussa ja vedonlyöntisijoittamisessa jatkuvasti kasvavaan ennustamisen ja tilastollisen mallintamisen kysyntään eri näkökulmista. Aiempien menetelmien ja nykyisen menetelmäkehityksen lisäksi keskiössä on tilastotieteen hyödyntäminen urheiluvedonlyönnissä tarvittavien todennäköisyysarvioiden muodostamisessa ja riskienhallinnassa. Monet käsiteltävät ideat ja tulokset laajenevat myös muuhun sijoitustoimintaan.

Tilastotieteen lisäksi käsiteltävät teemat ja menetelmät liittyvät ainakin taloustieteessä (erityisesti ekonometriassa ja rahoituksessa), soveltavassa matematiikassa sekä tietojenkäsittelytieteessä tehtävään tutkimukseen.

Tilaisuus on kaikille avoin. Ei ennakkoilmoittautumista. Tilaisuus on suomenkielinen (seminar will be given in Finnish)

Lisätiedot: Henri Nyberg (etunimi.sukunimi@utu.fi)