Rakenneyhtälömallien tiiviskurssi (TILM3547 6 op)

Rakenneyhtälömallien tiiviskurssi järjestetään 30-31.10.2013

Kurssilla esitellään rakenneyhtälömallien taustaa ja perusteita sekä laajennuksia sovellusesimerkkien avulla. Kurssi sisältää runsaasti mikroluokkaharjoituksia, joissa malleja analysoidaan Mplus-ohjelmistolla.