Keskuksen tehtävät

Tilastotieteen keskus kokoaa yhteen tilastollisten menetelmien asiantuntemuksen koko yliopistossa. Sen tehtäviin kuuluvat riittävä ja laadukas tilastotieteen opetus, korkeatasoinen tilastotieteen ja sen uusimpia menetelmiä soveltavien tieteenalojen tutkimus sekä asiantuntijapalveluiden saatavuuden turvaaminen yliopiston opiskelijoille ja tutkijoille. Keskus pyrkii edistämään tilastollisten menetelmien innovatiivista käyttöä ja tieteiden välistä yhteistyötä tällä alueella.