Joint Applied Mathematics and Statistics Seminar 23.10

Jaakko Ahola pitää seminaariesityksen konttilaivaston reittioptimoinnista
perjantaina 23.10 klo 10:15 huoneessa M2.

Tiivistelmä:

Esitelmässä kerrotaan lyhyesti konttilaivaukseen liittyvästä taustasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä, joista tärkeimpiin kuuluvat muun muassa laivojen eri reititystopologiat, linjalaivaajien suunnittelutasot ja kysynnän vaihtelut.

Esitelmän tärkeimpänä kohtana on pro gradu -tutkielmassa esitetty reittioptimointimalli. Monimutkaisesta mallista esitetään parametrisoidun yksinkertaisen esimerkkitapauksen ratkaisut. Lopuksi mallin jatkokehittämiseen ja ratkaisuun liittyviä tekijöitä tarkastellaan.