Keskuksen johto

Keskuksella on kolmivuotiskaudeksi valittava johtokunta, joka koostuu eri tiedekuntien edustajista. Toimintaa johtaa kolmivuotiskaudeksi nimitetty tilastotieteen professori, joka samalla toimii oppiainevastaavana.