Keskuksen jäsenet

Keskuksen ytimen muodostaa tilastotieteen oppiaineen tutkimus- ja opetushenkilökunta osana Matematiikan ja tilastotieteen laitosta. Keskukseen kuuluvat myös yliopiston muissa yksiköissä toimivat biostatistikot, statistikot ja tilastotieteen opettajat sekä muut tilastollisten menetelmien asiantuntijat vuorovaikutuksessa toimivana verkostona.