Opetushistoria

Tilastotieteen yksikön järjestämää opetusta vuosien varrelta

[table tablesorter=”true”]
Kurssin nimi, Vuosi[attr sort=”desc”], Opintopisteet, Taso, Koodi
Aikasarja-analyysi, 2017, 6, aineopinnot/syventävät, TILM3541
Epidemiologian tilastolliset menetelmät, 2017, 6, aineopinnot/syventävät, TILM3578
Harjoitustyö,2017,3,perusopinnot, TILM3558
Tilastollisten mallien peruskurssi,2017,6,perusopinnot, TILM3557
Laskennallinen tilastotiede,2017,8,syventävät, TILM3521
Yleistetyt lineaariset mallit,2017,6,aineopinnot, TILM3520
Tilastotieteen peruskurssi soveltajille,2017,2-8,perusopinnot, TILM3525
Tilastollisen päättelyn teoria, 2017, 8, syventävät, TILM3519
Graduseminaari, 2017, 4,syventävät, TILM3522
R-kielen alkeet (Introduction to R),2017,2,perusopinnot,TILM3517
Lineaariset mallit,2017,8,aineopinnot, TILM3512
Tilastollisen päättelyn peruskurssi,2017,5,perusopinnot, TILM3555
SAS-kurssi, 2017, 2,aineopinnot, TILM3524
Tilastollinen päättely II, 2016,4,aineopinnot, TILM3562
Todennäköisyyslaskennan peruskurssi, 2016, 4,perusopinnot, TILM3553
Todennäköisyyslaskenta sivuaineopiskelijoille,2016, 4,muut,TILM3568
Hierarkkinen mallintaminen, 2016, 6,syventävät, TILM3527
Financial and Time Series Econometrics, 2016,6,syventävät, TILM3581
Tilastollinen päättely I,2016,5,aineopinnot, TILM3561
SAS-kurssi, 2016, 2,aineopinnot, TILM3524
Tilastollinen ohjelmointi (Statistical Programming),2016,4,aineopinnot,TILM3580
Kokeiden suunnittelu ja analyysi, 2016, 6, aineopinnot/syventävät, TILM3579
Aineiston hankinta ja tutkimusasetelmat,2016,5,perusopinnot/aineopinnot, TILM3556
Tilastotieteen peruskurssi soveltajille, 2016, 8, soveltavat, TILM3525
Biostatistiikan seminaarisarja tutkijoille, 2015, 1, soveltavat,
Basic course on regression modelling, 2015, 5, soveltavat,
Tilastotieteen peruskurssi soveltajille, 2015, 8, soveltavat, TILM3525
Statistical Methods in Epidemiology, 2015, 3, soveltavat, TILM3567
Kausaalipäättely havainnoivissa tutkimuksissa, 2014, 3, soveltavat, TILM3529
Tilastotieteen peruskurssi soveltajille, 2014, 8, soveltavat, TILM3525
Aineiston hankinta ja tutkimusasetelmat,2016,5,perusopinnot/aineopinnot, TILM3556
Basic statistical analyses, 2014, 2, soveltavat, TILM3552
Research seminar, 2013, , soveltavat, TILM3548
Rakenneyhtälömallien tiiviskurssi, 2013, 6, soveltavat, TILM3547
Tilastotieteen peruskurssi soveltajille, 2013, 8, soveltavat, TILM3525
Introduction to statistics in experimental research, 2013, 2, soveltavat, TILM3533
Kausaalipäättely havainnoivissa tutkimuksissa, 2012, 3, soveltavat, TILM3529
Harjoitustyö,2016,2,perusopinnot,TILM3558
R-kielen alkeet (Introduction to R) ,2016,2,aineopinnot,TILM3517
Tilastollisten mallien peruskurssi,2016,6,perusopinnot,TILM3557
Aikasarja-analyysi,2016,6,aineopinnot,TILM3541
Johdatus bayes-päättelyyn,2016,6,aineopinnot/syventävät,TILM3575
Introduction to multivariate methods,2016,5,aineopinnot/soveltavat,TILM3540
Monimuuttujamenetelmien teoria,2016,6,aineopinnot/syventävät,TILM3545
Lineaariset mallit,2016,8,aineopinnot,TILM3512
Matemaattinen kirjoittaminen,2016,1,aineopinnot,MATE6010
Matriisilaskenta tilastotieteessä,2016,2,aineopinnot,TILM3574
Sas-kurssi,2016,2,aineopinnot,TILM3524
Yleistetyt lineaariset mallit,2016,8,aineopinnot/syventävät,TILM3520
Graduseminaari,2016,4,syventävät,TILM3522
Laskennallinen tilastotiede,2016,8,syventävät,TILM3521
Todennäköisyyslaskennan peruskurssi,2015,4,perusopinnot,TILM3553
Tilastollisen päättelyn peruskurssi,2015,6,perusopinnot,TILM3555
R-kielen alkeet (Introduction to R),2015,2,aineopinnot,TILM3517
Sas-kurssi,2015,2,aineopinnot,TILM3524
Tilastollinen konsultaatio,2015,6,aineopinnot/muut,TILM3542
Tilastollinen päättely I,2015,5,aineopinnot/muut,TILM3561
Tilastollinen päättely II,2015,4,aineopinnot,TILM3562
Elinaika-analyysi,2015,6,aineopinnot/syventävät,TILM3543
Introduction to robust methods,2015,4,aineopinnot/syventävät,TILM3524
Pitkittäisaineistojen analyysi,2015,6,syventävät,TILM3546
Aineiston hankinta ja tutkimusasetelmat,2015,5,perusopinnot/aineopinnot,TILM3556
Harjoitustyö,2015,2,perusopinnot,TILM3558
Tilastollisten mallien peruskurssi,2015,6,perusopinnot,TILM3557
Lineaariset mallit,2015,8,aineopinnot,TILM3512
Matemaattinen kirjoittaminen,2015,1,aineopinnot,MATE6010
Sas-kurssi,2015,2,aineopinnot,TILM3524
Spatiaalinen otanta,2015,3,aineopinnot,TILM3568
Statistical methods in epidemiology,2015,7,aineopinnot/syventävät,TILM3567
Yleistetyt lineaariset mallit,2015,8,aineopinnot/syventävät,TILM3520
Graduseminaari,2015,4,syventävät,TILM3522
Laskennallinen tilastotiede,2015,8,syventävät,TILM3521
Todennäköisyyslaskennan peruskurssi,2014,4,perusopinnot,TILM3553
Tilastollisen päättelyn peruskurssi,2014,6,perusopinnot,TILM3555
Kausaalipäättely havainnoivissa tutkimuksissa,2014,6,aineopinnot/syventävät,TILM3529
Kokeiden suunnittelu ja analysointi,2014,6,aineopinnot,TILM3563
Matemaattinen kirjoittaminen,2014,1,aineopinnot,MATE6010
R-kielen alkeet (Introduction to R),2014,2,aineopinnot,TILM3517
Sas-kurssi,2014,2,aineopinnot,TILM3524
Tilastollinen konsultaatio,2014,6,aineopinnot/muut,TILM3542
Graduseminaari,2014,4,syventävät,TILM3522
Tilastollisen päättelyn teoria,2014,10,syventävät,TILM3519
Tilastotieteen historia,2014,2,syventävät,TILM3560
Tilastotieteen peruskurssi C tilastollisia malleja,2014,5,perusopinnot,TILM3511
Aikasarjat ja indeksit,2014,6,perusopinnot,TILM3508
Tilastollinen päättely,2014,9,aineopinnot,TILM3518
Pitkittäisaineistojen analyysi,2014,6,syventävät,TILM3546
Varianssi- ja regressioanalyysi,2014,5,perusopinnot,TILM3507
Lineaariset mallit,2014,8,aineopinnot,TILM3512
Sas-kurssi,2014,2,aineopinnot,TILM3524
Elinaikamallit,2014,6,aineopinnot/syventävät,TILM3543
Luk-tutkielma ja seminaari,2014,10,aineopinnot,TILM3513
Tilastotieteen peruskurssi A todennäköisyyslaskenta,2013,4,perusopinnot,TILM3509
Tilastotieteen peruskurssi B päättelyn perusmenetelmät,2013,5,perusopinnot,TILM3510
Luk-tutkielma ja seminaari,2013,10,aineopinnot,TILM3513
Matematiikkaa tilastotieteilijöille,2013,6,aineopinnot,TILM3514
Sas-kurssi,2013,2,aineopinnot,TILM3524
Introduction to multivariate methods,2013,5,aineopinnot,TILM3540
Rakenneyhtälömallit,2013,6,aineopinnot/syventävät,TILM3547
Monimuuttujamenetelmien teoria,2013,8,aineopinnot/syventävät,TILM3545
Aikasarja-analyysi,2013,6,aineopinnot/syventävät,TILM3541
Yleistetyt lineaariset mallit,2013,8,syventävät,TILM3520
Tilastollinen konsultaatio,2013,6,aineopinnot,TILM3542
Research seminar,2013,2,syventävät,TILM3548
Tilastotieteen peruskurssi C tilastollisia malleja,2013,5,perusopinnot,TILM3511
Varianssi- ja regressioanalyysi,2013,5,perusopinnot,TILM3507
Aikasarjat ja indeksit,2013,6,perusopinnot,TILM3508
Lineaariset mallit,2013,8,aineopinnot,TILM3512
R-kielen alkeet (Introduction to R),2013,2,aineopinnot,TILM3517
Sas-kurssi,2013,2,aineopinnot,TILM3524
Tilastollinen päättely,2013,9,aineopinnot,TILM3519
Graduseminaari,2013,6,syventävät,TILM3522
Hierarkkinen mallintaminen,2013,6,syventävät,TILM3527
Kliiniset kokeet,2013,5,syventävät,TILM3530
Kliinisten kokeiden raportointi,2013,4,syventävät,TILM3532
Tilastollisen päättelyn teoria,2013,8,syventävät,TILM3519
Tilastotieteen peruskurssi A todennäköisyyslaskenta,2012,4,perusopinnot,TILM3509
Tilastotieteen peruskurssi B päättelyn perusmenetelmät,2012,5,perusopinnot,TILM3510
Monimuuttujamenetelmät,2012,5,aineopinnot,TILM3515
Otanta,2012,5,aineopinnot,TILM3516
Luk-tutkielma ja seminaari,2012,10,aineopinnot,TILM3513
Kandidaatin seminaari ja tutkielma,2012,10,aineopinnot,TILA3465
Matematiikkaa tilastotieteilijöille,2012,6,aineopinnot,TILM3514
Todennäköisyyslaskenta I tilastotieteilijöille,2012,4,aineopinnot,SMAT5214
Todennäköisyyslaskenta II tilastotieteilijöille,2012,4,aineopinnot,SMAT5072
Laskennallinen tilastotiede,2012,8,syventävät,TILM3521
Kokeellisten tutkimusten analysointi,2012,5,syventävät,TILM3532
Graduseminaari,2012,6,syventävät,TILM3522
Kategorisen aineiston analyysi,2012,5,syventävät,TILM3528
Teoreettisen tilastotieteen matematiikka,2012,5,syventävät,TILM3008
Kausaalipäättely havainnoivissa tutkimuksissa,2012,3,syventävät,TILM3529
[/table]