Tilastotieteen pääaineopiskelijoille

Ilmoittaudu kursseille nettiopsussa, josta löytyy myös ajantasainen opetusohjelma

Lukuvuosi 2016-2017

Kurssi Periodi Opintopisteet Taso Linkki
Aineiston hankinta ja tutkimusasetelmat 1 5 perusopinnot TILM3556
Kokeiden suunnittelu ja analyysi 1 6 aineopinnot/syventävät TILM3579
SAS-kurssi 1 ja 3 (pidetään kaksi kertaa) 2 aineopinnot TILM3524
Tilastollinen päättely I 1 5 aineopinnot TILM3561
Tilastollisen päättelyn peruskurssi 3 5 perusopinnot TILM3555
Aikasarja-analyysi 4 5 aineopinnot/syventävät TILM3541
Laskennallinen tilastotiede 4 8 syventävät opinnot TILM3521
Yleistetyt lineaariset mallit 4 6 aineopinnot TILM3520
Epidemiologian tilastolliset menetelmät 4 6 aineopinnot/syventävät TILM3578
Tilastotieteen peruskurssi soveltajille 3-4 2-8 perusopinnot TILM3525
Tilastollisten mallien peruskurssi 4 6 perusopinnot TILM3557
Harjoitustyö 4 3 perusopinnot TILM3558
Tilastollisen päättelyn teoria 3-4 8 syventävät opinnot TILM3519
Lineaariset mallit 3 8 aineopinnot TILM3512
Tilastollinen ohjelmointi (Statistical Programming) 1 4 aineopinnot TILM3580
Graduseminaari 1-4 4 syventävät opinnot TILM3522
Hierarkkinen mallintaminen 1-2 6 syventävät opinnot TILM3527
Todennäköisyyslaskennan peruskurssi 2 4 perusopinnot TILM3553
Tilastollinen päättely II 2 4 aineopinnot TILM3562
Financial and Time Series Econometrics 1-2 6 syventävät opinnot TILM3581
Todennäköisyyslaskenta sivuaineopiskelijoille 2 4 muut TILM3568
R-kielen alkeet 1-4 2 perusopinnot TILM3517