Tilastotieteen pääaineopiskelijoille

Ilmoittaudu kursseille nettiopsussa, josta löytyy myös ajantasainen opetusohjelma

Lukuvuosi 2017-2018

[table tablesorter=”true”]
Kurssi[attr sort=”asc”], Periodi[attr sort=”asc”],Opintopisteet, Taso, Linkki

R-kielen alkeet (Introduction to R),1-4,2,perusopinnot,TILM3517
Aineiston hankinta ja tutkimusasetelmat, 1, 5,perusopinnot, TILM3556
Moniulotteinen aikasarja-analyysi, 1, 6,aineopinnot/syventävät, TILM3586
Pitkittäisaineistojen analyysi, 1-2, 6,aineopinnot/syventävät, TILM3546
SAS-kurssi, 1 ja 3 (pidetään kaksi kertaa), 2,aineopinnot, TILM3524
Tieteellinen laskenta/Tilastollinen ohjelmointi, 1, 4,aineopinnot, MATE5355
Tilastollinen päättely I,1,5,aineopinnot, TILM3561
Bayes-päättely,1,4,syventävät,TILM3577
Graduseminaari, 1-4, 4,syventävät, TILM3522
Mallinnusprojekti, 1-2, 8-12,syventävät, SMAT5216

Todennäköisyyslaskennan peruskurssi, 2, 4,perusopinnot, TILM3553
Regressioanalyysi ja tilastollinen oppiminen, 2, 6,aineopinnot/syventävät, TILM3587
Tilastollinen päättely II, 2,4,aineopinnot, TILM3562
GLMM-mallit SAS-ohjelmistolla, 2,2,syventävät, TILM3585
Todennäköisyyslaskenta sivuaineopiskelijoille,2, 4,muut,TILM3568

Tilastollisen päättelyn peruskurssi,3,5,perusopinnot, TILM3555
Elinaika-analyysi,3,6,aineopinnot/syventävät, TILM3543
Lineaariset mallit,3,8,aineopinnot, TILM3512
Tilastotieteen peruskurssi soveltajille,3-4,2-8,muut, TILM3525

Tilastollisten mallien peruskurssi,4,6,perusopinnot, TILM3557
Harjoitustyö,4,3,perusopinnot, TILM3558
Yleistetyt lineaariset mallit,4,6,aineopinnot, TILM3520
[/table]