Tilastotieteen pääaineopiskelijoille

Ilmoittaudu kursseille nettiopsussa, josta löytyy myös ajantasainen opetusohjelma

Lukuvuosi 2017-2018

Kurssi Periodi Opintopisteet Taso Linkki
R-kielen alkeet (Introduction to R) 1-4 2 perusopinnot TILM3517
Aineiston hankinta ja tutkimusasetelmat 1 5 perusopinnot TILM3556
Moniulotteinen aikasarja-analyysi 1 6 aineopinnot/syventävät TILM3586
Pitkittäisaineistojen analyysi 1-2 6 aineopinnot/syventävät TILM3546
SAS-kurssi 1 ja 3 (pidetään kaksi kertaa) 2 aineopinnot TILM3524
Tieteellinen laskenta/Tilastollinen ohjelmointi 1 4 aineopinnot MATE5355
Tilastollinen päättely I 1 5 aineopinnot TILM3561
Bayes-päättely 1 4 syventävät TILM3577
Graduseminaari 1-4 4 syventävät TILM3522
Mallinnusprojekti 1-2 8-12 syventävät SMAT5216
Todennäköisyyslaskennan peruskurssi 2 4 perusopinnot TILM3553
Regressioanalyysi ja tilastollinen oppiminen 2 6 aineopinnot/syventävät TILM3587
Tilastollinen päättely II 2 4 aineopinnot TILM3562
GLMM-mallit SAS-ohjelmistolla 2 2 syventävät TILM3585
Todennäköisyyslaskenta sivuaineopiskelijoille 2 4 muut TILM3568
Tilastollisen päättelyn peruskurssi 3 5 perusopinnot TILM3555
Elinaika-analyysi 3 6 aineopinnot/syventävät TILM3543
Lineaariset mallit 3 8 aineopinnot TILM3512
Tilastotieteen peruskurssi soveltajille 3-4 2-8 muut TILM3525
Tilastollisten mallien peruskurssi 4 6 perusopinnot TILM3557
Harjoitustyö 4 3 perusopinnot TILM3558
Yleistetyt lineaariset mallit 4 6 aineopinnot TILM3520