Tilastotieteen pääaineopiskelijoille

Ilmoittaudu kursseille nettiopsussa, josta löytyy myös ajantasainen opetusohjelma

Kurssi Periodi Opintopisteet Taso Linkki
Aineiston hankinta ja tutkimusasetelmat 1 5 perusopinnot TILM3556
Kokeiden suunnittelu ja analyysi 1 6 aineopinnot TILM3579
SAS-kurssi 1 2 aineopinnot TILM3524
Tilastollinen päättely I 1 5 aineopinnot TILM3561
Tilastollinen ohjelmointi (Statistical Programming) 1 4 aineopinnot TILM3580
Graduseminaari 1-4 4 syventävät opinnot TILM3522
Hierarkkinen mallintaminen 1-2 6 syventävät opinnot TILM3527
Kokeiden suunnittelu ja analyysi 1 6 syventävät opinnot TILM3579
Todennäköisyyslaskennan peruskurssi 2 4 perusopinnot TILM3553
Tilastollinen päättely II 2 4 aineopinnot TILM3562
Financial and Time Series Econometrics 2 6 syventävät opinnot TILM3581
Todennäköisyyslaskenta sivuaineopiskelijoille 2 4 muut TILM3568
R-kielen alkeet 1-4 2 perusopinnot TILM3517