Opetushistoria

Tilastotieteen yksikön järjestämää opetusta vuosien varrelta

Kurssin nimi Vuosi Opintopisteet Taso Koodi
Aikasarja-analyysi 2017 6 aineopinnot/syventävät TILM3541
Epidemiologian tilastolliset menetelmät 2017 6 aineopinnot/syventävät TILM3578
Harjoitustyö 2017 3 perusopinnot TILM3558
Tilastollisten mallien peruskurssi 2017 6 perusopinnot TILM3557
Laskennallinen tilastotiede 2017 8 syventävät TILM3521
Yleistetyt lineaariset mallit 2017 6 aineopinnot TILM3520
Tilastotieteen peruskurssi soveltajille 2017 2-8 perusopinnot TILM3525
Tilastollisen päättelyn teoria 2017 8 syventävät TILM3519
Graduseminaari 2017 4 syventävät TILM3522
R-kielen alkeet (Introduction to R) 2017 2 perusopinnot TILM3517
Lineaariset mallit 2017 8 aineopinnot TILM3512
Tilastollisen päättelyn peruskurssi 2017 5 perusopinnot TILM3555
SAS-kurssi 2017 2 aineopinnot TILM3524
Tilastollinen päättely II 2016 4 aineopinnot TILM3562
Todennäköisyyslaskennan peruskurssi 2016 4 perusopinnot TILM3553
Todennäköisyyslaskenta sivuaineopiskelijoille 2016 4 muut TILM3568
Hierarkkinen mallintaminen 2016 6 syventävät TILM3527
Financial and Time Series Econometrics 2016 6 syventävät TILM3581
Tilastollinen päättely I 2016 5 aineopinnot TILM3561
SAS-kurssi 2016 2 aineopinnot TILM3524
Tilastollinen ohjelmointi (Statistical Programming) 2016 4 aineopinnot TILM3580
Kokeiden suunnittelu ja analyysi 2016 6 aineopinnot/syventävät TILM3579
Aineiston hankinta ja tutkimusasetelmat 2016 5 perusopinnot/aineopinnot TILM3556
Tilastotieteen peruskurssi soveltajille 2016 8 soveltavat TILM3525
Biostatistiikan seminaarisarja tutkijoille 2015 1 soveltavat
Basic course on regression modelling 2015 5 soveltavat
Tilastotieteen peruskurssi soveltajille 2015 8 soveltavat TILM3525
Statistical Methods in Epidemiology 2015 3 soveltavat TILM3567
Kausaalipäättely havainnoivissa tutkimuksissa 2014 3 soveltavat TILM3529
Tilastotieteen peruskurssi soveltajille 2014 8 soveltavat TILM3525
Aineiston hankinta ja tutkimusasetelmat 2016 5 perusopinnot/aineopinnot TILM3556
Basic statistical analyses 2014 2 soveltavat TILM3552
Research seminar 2013 soveltavat TILM3548
Rakenneyhtälömallien tiiviskurssi 2013 6 soveltavat TILM3547
Tilastotieteen peruskurssi soveltajille 2013 8 soveltavat TILM3525
Introduction to statistics in experimental research 2013 2 soveltavat TILM3533
Kausaalipäättely havainnoivissa tutkimuksissa 2012 3 soveltavat TILM3529
Harjoitustyö 2016 2 perusopinnot TILM3558
R-kielen alkeet (Introduction to R) 2016 2 aineopinnot TILM3517
Tilastollisten mallien peruskurssi 2016 6 perusopinnot TILM3557
Aikasarja-analyysi 2016 6 aineopinnot TILM3541
Johdatus bayes-päättelyyn 2016 6 aineopinnot/syventävät TILM3575
Introduction to multivariate methods 2016 5 aineopinnot/soveltavat TILM3540
Monimuuttujamenetelmien teoria 2016 6 aineopinnot/syventävät TILM3545
Lineaariset mallit 2016 8 aineopinnot TILM3512
Matemaattinen kirjoittaminen 2016 1 aineopinnot MATE6010
Matriisilaskenta tilastotieteessä 2016 2 aineopinnot TILM3574
Sas-kurssi 2016 2 aineopinnot TILM3524
Yleistetyt lineaariset mallit 2016 8 aineopinnot/syventävät TILM3520
Graduseminaari 2016 4 syventävät TILM3522
Laskennallinen tilastotiede 2016 8 syventävät TILM3521
Todennäköisyyslaskennan peruskurssi 2015 4 perusopinnot TILM3553
Tilastollisen päättelyn peruskurssi 2015 6 perusopinnot TILM3555
R-kielen alkeet (Introduction to R) 2015 2 aineopinnot TILM3517
Sas-kurssi 2015 2 aineopinnot TILM3524
Tilastollinen konsultaatio 2015 6 aineopinnot/muut TILM3542
Tilastollinen päättely I 2015 5 aineopinnot/muut TILM3561
Tilastollinen päättely II 2015 4 aineopinnot TILM3562
Elinaika-analyysi 2015 6 aineopinnot/syventävät TILM3543
Introduction to robust methods 2015 4 aineopinnot/syventävät TILM3524
Pitkittäisaineistojen analyysi 2015 6 syventävät TILM3546
Aineiston hankinta ja tutkimusasetelmat 2015 5 perusopinnot/aineopinnot TILM3556
Harjoitustyö 2015 2 perusopinnot TILM3558
Tilastollisten mallien peruskurssi 2015 6 perusopinnot TILM3557
Lineaariset mallit 2015 8 aineopinnot TILM3512
Matemaattinen kirjoittaminen 2015 1 aineopinnot MATE6010
Sas-kurssi 2015 2 aineopinnot TILM3524
Spatiaalinen otanta 2015 3 aineopinnot TILM3568
Statistical methods in epidemiology 2015 7 aineopinnot/syventävät TILM3567
Yleistetyt lineaariset mallit 2015 8 aineopinnot/syventävät TILM3520
Graduseminaari 2015 4 syventävät TILM3522
Laskennallinen tilastotiede 2015 8 syventävät TILM3521
Todennäköisyyslaskennan peruskurssi 2014 4 perusopinnot TILM3553
Tilastollisen päättelyn peruskurssi 2014 6 perusopinnot TILM3555
Kausaalipäättely havainnoivissa tutkimuksissa 2014 6 aineopinnot/syventävät TILM3529
Kokeiden suunnittelu ja analysointi 2014 6 aineopinnot TILM3563
Matemaattinen kirjoittaminen 2014 1 aineopinnot MATE6010
R-kielen alkeet (Introduction to R) 2014 2 aineopinnot TILM3517
Sas-kurssi 2014 2 aineopinnot TILM3524
Tilastollinen konsultaatio 2014 6 aineopinnot/muut TILM3542
Graduseminaari 2014 4 syventävät TILM3522
Tilastollisen päättelyn teoria 2014 10 syventävät TILM3519
Tilastotieteen historia 2014 2 syventävät TILM3560
Tilastotieteen peruskurssi C tilastollisia malleja 2014 5 perusopinnot TILM3511
Aikasarjat ja indeksit 2014 6 perusopinnot TILM3508
Tilastollinen päättely 2014 9 aineopinnot TILM3518
Pitkittäisaineistojen analyysi 2014 6 syventävät TILM3546
Varianssi- ja regressioanalyysi 2014 5 perusopinnot TILM3507
Lineaariset mallit 2014 8 aineopinnot TILM3512
Sas-kurssi 2014 2 aineopinnot TILM3524
Elinaikamallit 2014 6 aineopinnot/syventävät TILM3543
Luk-tutkielma ja seminaari 2014 10 aineopinnot TILM3513
Tilastotieteen peruskurssi A todennäköisyyslaskenta 2013 4 perusopinnot TILM3509
Tilastotieteen peruskurssi B päättelyn perusmenetelmät 2013 5 perusopinnot TILM3510
Luk-tutkielma ja seminaari 2013 10 aineopinnot TILM3513
Matematiikkaa tilastotieteilijöille 2013 6 aineopinnot TILM3514
Sas-kurssi 2013 2 aineopinnot TILM3524
Introduction to multivariate methods 2013 5 aineopinnot TILM3540
Rakenneyhtälömallit 2013 6 aineopinnot/syventävät TILM3547
Monimuuttujamenetelmien teoria 2013 8 aineopinnot/syventävät TILM3545
Aikasarja-analyysi 2013 6 aineopinnot/syventävät TILM3541
Yleistetyt lineaariset mallit 2013 8 syventävät TILM3520
Tilastollinen konsultaatio 2013 6 aineopinnot TILM3542
Research seminar 2013 2 syventävät TILM3548
Tilastotieteen peruskurssi C tilastollisia malleja 2013 5 perusopinnot TILM3511
Varianssi- ja regressioanalyysi 2013 5 perusopinnot TILM3507
Aikasarjat ja indeksit 2013 6 perusopinnot TILM3508
Lineaariset mallit 2013 8 aineopinnot TILM3512
R-kielen alkeet (Introduction to R) 2013 2 aineopinnot TILM3517
Sas-kurssi 2013 2 aineopinnot TILM3524
Tilastollinen päättely 2013 9 aineopinnot TILM3519
Graduseminaari 2013 6 syventävät TILM3522
Hierarkkinen mallintaminen 2013 6 syventävät TILM3527
Kliiniset kokeet 2013 5 syventävät TILM3530
Kliinisten kokeiden raportointi 2013 4 syventävät TILM3532
Tilastollisen päättelyn teoria 2013 8 syventävät TILM3519
Tilastotieteen peruskurssi A todennäköisyyslaskenta 2012 4 perusopinnot TILM3509
Tilastotieteen peruskurssi B päättelyn perusmenetelmät 2012 5 perusopinnot TILM3510
Monimuuttujamenetelmät 2012 5 aineopinnot TILM3515
Otanta 2012 5 aineopinnot TILM3516
Luk-tutkielma ja seminaari 2012 10 aineopinnot TILM3513
Kandidaatin seminaari ja tutkielma 2012 10 aineopinnot TILA3465
Matematiikkaa tilastotieteilijöille 2012 6 aineopinnot TILM3514
Todennäköisyyslaskenta I tilastotieteilijöille 2012 4 aineopinnot SMAT5214
Todennäköisyyslaskenta II tilastotieteilijöille 2012 4 aineopinnot SMAT5072
Laskennallinen tilastotiede 2012 8 syventävät TILM3521
Kokeellisten tutkimusten analysointi 2012 5 syventävät TILM3532
Graduseminaari 2012 6 syventävät TILM3522
Kategorisen aineiston analyysi 2012 5 syventävät TILM3528
Teoreettisen tilastotieteen matematiikka 2012 5 syventävät TILM3008
Kausaalipäättely havainnoivissa tutkimuksissa 2012 3 syventävät TILM3529